OGŁOSZENIA: 


Bardzo prosimy Szanownych Gości naszej strony o zamieszczanie okazjonalnych wpisów w Księdze Gości !!


Informujemy !!!
Obowiązki Gospodarza Ogrodu ROD Przemysłówka wypełnia pan Marek Skrzypczak (działka nr 76/1)  
nr tel.  797 313 722

10.12.2017

Porady prawne ...
W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.


21.11.2017

Uwaga !!
Komenda Powiatowa Policji w Pile informuje, że naszym dzielnicowym, który w swoim rejonie służbowym nr XIII obejmującym ROD "Przemysłówkę" jest:
st. sierż. Michał Szpener tel. 67 353 15 72, kom. 786-936-432 lub 997
e-mail: dzielnicowy@pila.policja.gov.pl
e-mail: rzecznik@pila.policja.gov.pl
Telefony komórkowe dzielnicowych dostępne są w czasie pełnionej służby. Po zakończeniu przekierowane zostają na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Numery alarmowe znajdują się w zakładce Bezpieczny ogród.


19.11.2017

Powiatowa Komenda Policji w Pile informuje...
Od roku działa Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa dla województwa wielkopolskiego. Mapa dostępna jest pod linkiem: Mapa Zagrożeń Pozwala ona każdemu mieszkańcowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Informacja naniesiona na Mapę zostanie zweryfikowana i wywoła ona odpowiednią reakcję policji. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 


19.11.2017

Zarząd ROD Przemysłówka informuje...
Informowaliśmy wcześniej, że nie będzie zimowych wyłączeń energii elektrycznej na terenie ROD Przemysłówki. Jednak część naszego ogrodu od kilkunastu dni jest pozbawiona energii elektrycznej z powodu uszkodzonego kabla zasilającęgo elektryczne skrzynki przyaltanowe. Po okresie lokalizacji źródła awarii i zakupie nowego przewodu, od poniedziałku 20 listopada br. nastąpią prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka kabla energetycznego. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli na zakończenie tego zadania jeszcze w tym roku. 


19.11.2017

UWAGA !!
Zarząd prosi wszystkich działkowiczów - którym ostatnio zmieniły się dane adresowe - o kontakt z Zarządem w celu dokonania uaktualnień swoich danych adresowych. Zgodnie z Regulaminem ROD; paragraf 98:
1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania.
2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu ROD związane z prawem do działki.
3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.


18.11.2017

Informacja...
Zarząd ROD Przemysłówka podaje adres ogrodu, na który można wysyłać listy do zarządu:
Rodzinny Ogród Działkowy "Przemysłówka"
Tadeusz Wiśniewski (e-mail: dzialkowiec@onet.pl)
ul. Światowida 11b/5
64-920 Piła
www.rod-przemyslowka.manifo.com
e-mail ROD Przemysłówka: rod-przemyslowka@vp.pl


23.10.2017

Zarząd ROD "Przemysłówka" przypomina o:
- zachowaniu ostrożności przy stosowaniu piecyków elektrycznych.
Kiedy temperatury są coraz niższe, niektórzy działkowicze zaczynają dogrzewać altany elektrycznymi grzejnikami.
Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy stosowaniu farelek w pomieszczeniu zamkniętym. Nie należy przykrywać wlotów powietrza grzejnika. Pamiętajmy, że długotrwałe używanie elektrycznych piecyków grzewczych może doprowadzić do zwarć w instalacji elektrycznej, a w skrajnych przypadkach do pożaru altany. Zatem opuszczając działkę prosimy o sprawdzenie czy piecyki zostały wyłączone z pod napięcia. Jednocześnie informujemy, że Zarząd ROD Przemysłówka przychylił sie do postulatów działkowiczów i odstąpi od wyłączenia energii elektrycznej na terenie ogrodu w okresie zimowym.
- odpowiednim zabezpieczeniu działek (w szczególności altan) na zimę.
- nie blokowaniu dróg dojazdowych oraz bram wjazdowych.
- zakazie spalania odpadów.
O tym, że na działkach obowiązuje zakaz spalania liści, gałęzi i innych odpadów mówi Regulamin ROD.
Osoba, która spala odpady zielone w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł 
lub grzywną w wysokości 5000 zł. 
- zakazie wyrzucania odpadów poza teren ogrodu.


22.10.2017

Posadzili drzewo jubileuszowe z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce...
20 października 2017 roku przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile wspólnymi siłami dokonali posadzenia na terenie pilskiego Parku na Wyspie jubileuszowego drzewa upamiętniającego 120 – lecie Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. W sąsiedztwie drzewiastej alei gwiazd zasadzony został buk zwyczajny odmiana purpurowa. Potomnym pozostawiono także list mający o tym wydarzeniu ich poinformować. Drzewo posadzono przy współudziale Prezydenta Piły Piotra Głowskiego oraz przedstawicieli Okręgowego Zarządu PZD w Pile – Mariana Praczyka Prezesa i Marii Fojt Wiceprezes. Pilskich działkowców reprezentowali Przewodniczący Kolegium Prezesów Czesław Wiśniewski i Prezesi ROD. Więcej szczegółów  oraz zdjęcia dostępne są pod linkiem "buk pospolity".


20.10.2017

Informacja...
Zarząd ROD Przemysłówka przychylił sie do postulatów działkowiczów naszego ogrodu i odstąpi od wyłączenia energii elektrycznej na terenie ROD Przemysłówka w okresie zimowym.


17.10.2017

PZD zauważa media społecznościowe....
Dział Medialny Krajowej Rady PZD na swoim posiedzeniu w dniu 11.10.2017 zarekomendował ogrodom PZD większe zangażowanie sie w takich mediach jak  Facebook czy Instagram oraz do wdrożenia zmian w dotychczasowej komunikacji w internecie. Aktywność w serwisach i przyjęcie odpowiedniej polityki komunikacyjnej na tych platformach pozwoli zapoznać się z potrzebami społecznymi na nowe działki i wyznaczy nowe kierunki, w których powinny się rozwijać już istniejące ROD. PZD zauważa media społecznościowe jako doskonałe platformy informacyjne, od których w obecnych czasach się już nie ucieknie.


17.10.2017

Informacja...
Gmina Piła poinformowała OZ PZD, że przystąpiła do realizacji zadania związanego z demontażem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w wybranych ogrodach działkowych na terenie miasta Piły. Usługę tę (usunięcie około 15.257 kg eternitu) wykona firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W ramach umowy firma zdemontuje i odbierze wyroby azbestowe z terenów ROD i przetransportuje je do miejsca unieszkodliwienia. Koszty odbioru poniesie Gmina Piła. Datę jego przeprowadzenia będzie ustalała Gmina z Zarządami ROD oraz z użytkownikami działek, którzy złożyli wnioski o ich usunięcie. Usuwanie azbestu jest proekologicznym działaniem, zmniejsza emisję włókien azbestu oraz poprawia wygląd obiektów budowlanych i ich stan techniczny.


12.10.2017

Zarząd ROD Przemysłówka informuje...
W dniu 28.10.2017 na terenie ogrodu ROD Przemysłówka od godz.10.00 do 12.00 odbędzie się jesienny odczyt przyaltanowych liczników energii elektrycznej. Zainteresowanych działkowiczów zachęcamy do obecności podczas dokonywania w/w odczytów pobranej energii elektrycznej.


28.09.2017

Informacja...
Zarząd ROD Przemysłówka prosi działkowiczów naszego ogrodu o przesyłanie do Zarządu swoich propozycji do planu pracy na przyszły 2018 rok. Zaproponowany plan pracy zostanie przedstawiony pod głosowanie działkowiczów na przyszłrocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków PZD ROD Przemysłówki.


19.09.2017

Informacja ..
Działkowicz ROD Przemysłówka sprzeda działkę o pow. 390m2.
Szczegóły dotyczące w/w działki można uzyskać pod numerem tel. 605 161 280


13.09.2017

Informujemy...
W dniu dzisiejszym dodaliśmy na naszej stronie internetowej, w zakładce Galeria obiecane zdjęcia z wystawy działkowiczów Korsa 2017 oraz z ostatniego Festiwalu Dobrej Kuchni - pikniku zorganizowanego pod patronatem Starosty Pilskiego w dniu 09.09.2017. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą galerią zdjęć.


05.09.2017

Sprawozdanie z pikniku ogrodowego...
26 sierpnia 2017 r. w ROD „Przemysłówka” w Pile odbył się piknik rodzinny, na którym uczczono jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Prezes ogrodu powitał przybyłych wraz z rodzinami działkowców, nawiązał do obchodów jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa, który został zainaugurowany 1 lipca w Koźminie Wlkp. Wspomniał także o historii naszego ogrodu, który powstał w 1978 roku. Już teraz zaprosił na obchody 40 lecia powstania ogrodu, które będziemy obchodzić w 2018 roku i powiedział, że kto ceni własną działkę, ogród oraz idee, które krzewimy, powinien znaleźć sposób na swój udział w tym jubileuszu. Oświadczył, że w dniu dzisiejszym w Bytomiu odbywają się Krajowe Dni Działkowca, na których okręg pilski jest reprezentowany przez 30 osobową delegację.
Na piknik przybył Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, który nasze spotkanie objął patronatem honorowym. Poinformował działkowców, że w bieżącym roku wsparł finansowo wszystkie ROD w powiecie pilskim i zapewnił  o dalszym wsparciu w rozwój ogrodnictwa działkowego. Zaprosił działkowców na VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, który odbędzie się w dniu 9 września na stadionie przy ul. Okrzei w Pile.
OZ PZD w Pile reprezentowała Pani Elżbieta Zdunek członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, która przekazała życzenia od Prezesa OZ PZD Mariana Praczyka.
Następnie został podsumowany konkurs na Najpiękniejszą Działkę w 2017 roku w ROD Przemysłówka i wręczono nagrody w postaci parasolek z nadrukiem ROD „Przemysłówka” następującym działkowcom:
Działka Nr 54 Państwa Ratajczyk Róży I Roberta
Działka Nr 34 Państwa Skowrońskich Wandy i Jerzego
Działka Nr 1 Państwa Baźmierowskich Barbary i Edwarda
Działka Nr 33 Pani Stanisławy Stukowskiej
Działka Nr 21 Państwa Nowaków Marii i Leszka.
Wyróżnienie otrzymała Pani Danuta Golińska za zaangażowanie i prace na rzecz ogrodu. 
Pogoda dopisała, działkowcy biesiadowali przy grillu i bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych. W trakcie zabawy odbył się konkurs na najlepiej tańcząca parę i quiz z historii ROD „Przemysłówka”.
                                                                                                                                                     Sprawozdanie opracował:
Prezes ROD „Przemysłówka” 
                                                                                                                                                      Tadeusz Wiśniewski.


04.09.2017

Informujemy...
W dniu dzisiejszym dodaliśmy na naszej stronie internetowej, w zakładce Galeria zdjęcia z ostatniego Pikniku ogrodowego, który odbył się w dniu 26.08.2017. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszą galerią zdjęć.


14.08.2017

PIKNIK OGRODOWY...
Zarząd ROD Przemysłówka zaprasza działkowiczów na piknik ogrodowy, który odbędzie się w dniu 26.08.2017
od godz. 15.00 do 20.00 na terenie ogrodu (plac przy biurze Zarządu).
Odpłatność od działkowicza wynosi 6 zł, a od osoby towarzyszącej 10 zł.
Zarząd gwarantuje dobrą zabawę, napoje, ciasto, kiełbaski z grilla oraz zimne piwo.
Wpłaty przyjmuje skarbnik pani Danuta Golińska – działka 76.

Zapraszamy wszystkich działkowiczów
Zarząd ROD Przemysłówka


11.08.2017

Informujemy...
W dniu dzisiejszym dodaliśmy na naszej stronie internetowej, w zakładce  Osiągnięcia nasze nagrody oraz podziękowania dla ROD Przemysłówki, jakie otrzymaliśmy w 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z naszymi nowymi osiągnięciami.


07.08.2017

KORSO  2017
W dniu 05.08.2017 na placu przy fontannach (Plac Konstytucji 3 Maja) odbyła się wystawa wszystkich 18-stu  pilskich ogrodów działkowych - Korso 2017. Nasz ogród jak co roku,  aktywnie uczestniczył prezentując swoje tegoroczne, działkowe plony. 
Zarząd dziękuje pani Danucie Golińskiej oraz działkowczom, którzy wnieśli swój wkład w organizację naszej wystawy, która była bardzo pozytywnie oceniona przez zebranych pilan. 
Każdy ogród działkowy, który uczestniczył w Korso 2017 otrzymał od Prezydenta Miasta Piły pana Piotra Głowskiego bony towarowe na zakup stołów piknikowych. Na stronie internetowej Zarzadu Okręgowego PZD zostało zamieszczone sprawozdanie, które można obejrzeć pod tym linkiem.  Już niebawem na naszych łamach zamieścimy własną fotorelację z tej ogrodowej wystawy.


10.07.2017

Zawiadomienie...
30.06.2017 r minął termin wnoszenia opłat ogrodowych. Zarząd ROD Przemysłówka informuje, że z dniem 15.07.2017 r zostanie odłączona energia elektryczna do tych działek, których działkowcy nie dokonali opłaty - prognozy za energię i opłaty energetycznej.


07.07.2017

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile wyrównuje drogi dojazdowe do naszych działek....
W dniu 13.06.2017 roku Zarząd ROD Przemysłówka wystąpił z prośbą do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile o wyrównanie ulic Koszyckiej, Chopina oraz Szymanowskiego wraz z ich poszerzeniem, poprzez przycięcie gałęzi krzewów rosnących wzdłuż tych dróg. Powyższe ulice są drogami dojazdowymi do okolicznych ogrodów działkowych i z uwagi na społeczny aspekt powyższego problemu prosiliśmy o jak najszybszą realizację omawianej sprawy. Dzisiaj miło nam zauważyć wyrównanie i poszerzenie wszystkich wnioskowanych ulic.


01.07.2017

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016...
W dniu 01.07.2017 Zarząd ROD Przemysłówka wywiesił w gablotach ogrodowych roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Zainteresowanych działkowiczów zapraszamy do szczegółowej lektury sprawozdania dotyczących uzyskanych wpływów finansowych w 2016 roku, jak i pozycji wydatków poniesionych w roku ubiegłym. 


28.06.2017

Zachęcamy do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018
Na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 można głosować tylko do dnia 14.07.2017.
Głosy można oddawać osobiście w Urzędzie Miejskim, w bibliotekach osiedlowych lub za pomocą strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl 
Głosować możemy na maksymalnie 5 projektów osiedlowych i 5 tzw. małych o wartości do 30000 zł.
Na prośbę Rady Osiedla Staszyce polecamy Państwu dwa projekty pn.
"Budowa parkingów na ul. Rogozińskiej i Cichej"
oraz
"Oświetlenie ulicy Margonińskiej od nr 2 do nr 18" 
Bardzo liczymy na Państwa głosy...


22.05.2017

Brak chętnych na Dzień Dziecka 2017 w ROD Przemysłówka..
Z powodu nikłego zainteresowania działkowiczów udziałem w Dniu Dziecka organizowanym na terenie ROD Przemysłówki, Zarząd Ogrodu zdecydował się odwołać planowaną imprezę. Szkoda tylko dla dzieci. To dla nich przygotowane były niespodzianki i atrakcje w tym dniu. Zaproszeni byli przedstawiciele Straży, którzy mieli rozpylić pianę, harcerze przygotowali konkursy, malowanie twarzy, grochówkę itp. I to wszystko trzeba było odwołać, bo działkowicze mieli inne plany na ten dzień. Tylko, dlaczego na Walnym Zebraniu atakowali Zarząd o brak imprez  na terenie ogrodu? No cóż, ciężko zrozumieć i zadowolić działkowiczów ROD Przemysłówki.


22.05.2017

Komunikaty Zarządu ROD Przemysłówka..
1. Zarząd ROD Przemysłówka informuje, że w biurze Zarządu będzie pełnił dyżur dla działkowiczów w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 14.00 - 15.00, w razie niekorzystnej pogody dyżury będą odwołane.
2. Rozliczenie finansowe za rok 2016 będzie dostępne dla działkowiczów w biurze Zarządu w pierwszą i trzecią sobotę lipca 2017 w godz. 14.00 - 15.00
3. Zarząd ROD Przemysłówki poszukuje chętnych na wykonanie następujących prac na rzecz ogrodu:
- wymiana 10-ciu słupków ogrodzeniowych
- wykonanie 15 mb przepustu na rowie melioracyjnym
Szczegóły wykonania prac oraz rozliczenia za w/w prace u Prezesa Zarządu Tadeusza Wiśniewskiego.
4. Zarząd ogłasza konkurs na Wzorowa Działkę w ROD Przemysłówka. Zapisy chętnych działkowiczów do 30.05.2017 przyjmuje vice prezes ogrodu Błoński Lech. Regulamin konkursu wywieszony zostanie w gablotach ogłoszeniowych i zamieszczony na naszej stronie internetowej.


22.05.2017

Działkowcu, Policja Radzi..
Policja apeluje do działkowców:
- dokonujcie częstszych kontroli działek swoich i sąsiadów
- interesujcie się nieznanymi samochodami, które parkują w okolicy, zapisujcie ich numery rejestracyjne, uwagi przekazujcie Policji:
353 14 44 Komenda Powiatowa
997 lub 112 Komenda powiatowa
786 936 432 dzielnicowy ogrodu ROD Przemysłówka  st. sierż. Michał Szpener
Aby przeciwdziałać kradzieżom oraz pomóc w odszukaniu skradzionej lub zagubionej własności policja proponuje zapisanie istotnych cech przedmiotów pozostawionych na działce. Do tego celu można użyć policyjne tabele, które można odebrać u Vice prezesa ogrodu Lecha Błońskiego.


28.04.2017

Przypominamy..
Na terenie ROD Przemysłówka jest całkowity zakaz oraz spalania odpadów.
Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a).
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł.
Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi:
"Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny".
Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.


23.04.2017

Ogłoszenia Zarządu ROD Przemysłówka ..
1. W dniu 20.05.2017 w godz. od 13.00 do 14.00 odbędzie sie na terenie ogrodu ROD Przemysłówka wiosenny przegląd działek.

2. Zarząd ogłasza konkurs na Wzorowa Działkę w ROD Przemysłówka. Zapisy chętnych działkowiczów do 30.05.2017 przyjmuje vice prezes ogrodu Błoński Lech. Regulamin konkursu wywieszony zostanie w gablotach ogłoszeniowych i zamieszczony na naszej stronie internetowej.

3. Zarząd ROD Przemysłówka pragnie zorganizować na terenie naszego ogrodu Dzień Dziecka. 
Festyn odbędzie się e dniu 03.06.2017 dla dzieci do lat 12. Odpłatność działkowicza wyniesie 10 zł od zapisanego dziecka. Wpłaty w terminie do 20.05.2017 przyjmuje skarbnik ogrodu pani Danuta Golińska.


23.04.2017

Ogrodowy Regulamin „Wzorowa Działka” ROD Przemysłówka w Pile
W konkursie udział mogą brać wszyscy działkowicze ogrodu ROD Przemysłówka w Pile.
1.Rozplanowanie i urządzenie działki (ocena ogólna irracjonalnie wykorzystanie terenu) 0 – 10 pkt
2. Estetyka działki ( ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia) 0 – 10 pkt
3. Trawnik i jego utrzymanie 0 – 10 pkt
4. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych) 0 – 10 pkt
5. Część wypoczynkowa i rekreacyjna 0 – 10 pkt
6. Część sadownicza ( różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie i zdrowotność) 0 – 10 pkt
7. Cześć warzywnicza (różnorodność warzyw) 0 -10 pkt
8. Mała architektura (płotki, murki, pergole, oczka wodne) 0 – 10 pkt
9. Estetyka i stan techniczny altany zgodny z regulaminem ROD i wykorzystanie 0 – 10 pkt
10. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie 0 – 10 pkt
11. Ekologia na działce ( budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych 0 – 10 pkt
Łączna ilość punktów do uzyskania jest 110 pkt
**
Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją w uczestnictwie „Wzorowa Działka”. Działka, która była laureatem „Wzorowa Działka” może brać udział po 3 letniej karencji.
Do komisji przeglądu ‘Wzorowa Działka” wybiera się na walnym zebraniu sprawozdawczym 1 osobę z zarządu ROD i 2 osoby z obecnych działkowiczów na zebraniu. Wyróżniamy 6 działek, z czego 3 działki pucharem + upominki i 3 działki dyplomem + upominki


12.04.2017

Informacja !!
W zakładce Galeria naszej strony internetowej został umieszczony nowy album zdjęciowy - "Walne 2017".
Są to zdjęcia z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD ROD Przemysłówki. Zapraszamy do odwiedzania naszej Galerii.


11.04.2017

Opłaty ogrodowe w 2017 roku....
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD Przemysłówka w Pile na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, że:
 • opłata ogrodowa w 2017 roku wynosić będzie 0,65 zł od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,07 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),

 • Opłatę ogrodową energetyczną w roku 2017 w wysokości 2,00 zł od działki w ROD. Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

 • Pozostałe opłaty:
- podwyższona opłata ogrodowa dla działkowiczów, którzy nabyli działki w danym roku czyli (dawne wpisowe) 150,00 zł
- inwestycyjne (działka zagospodarowana) 300,00 zł
- inwestycyjna (działka niezagospodarowana) 200,00 zł
- opłata za podłączenie się do linii energetycznej 400,00 zł 
– za podłączenie energii elektrycznej do działki nowym nabywającym działkowiczom opłata wynosi 200,00 zł
- koszty za list z upomnieniem odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego + 3,00 zł (koszt        manipulacyjny) 
– koszty wywozu nieczystości komunalnych z działki przekazanej lub zbywanej ponosi zbywca lub nabywca 90,00 zł
- opłata za energię elektryczną (prognoza + niedopłata za okres ubiegły) każdy działkowicz indywidualnie wg. zużycia energii     elektrycznej odczytanego z urządzenia pomiarowego przypisanego do danej działki + opłata abonamentowa w wysokości 8,00   zł za rok.


08.04.2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze...
W czoraj, w dniu 07.04.2017 w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 33 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD Przemysłówki w Pile. Godzinę rozpoczęcia Zebrania zaplonowano na: 
16.00 - I termin
16,30 - II termin
Niestety, pomimo wysłanych zaproszeń na spotkanie przybyło tylko 18 % uprawnionych działkowiczów. Zarząd ROD Przemysłówki ubolewa nad niską frekwencją, bowiem nieliczna grupa przybyłych działkowiczów zadecydowała o losie ogrodu przez najbliższy rok. Niestety, nieobecni nie mają racji i tym razem głos obecnych działkowiczów był decydujący. Dziękujemy przybyłym działkowiczom za aktywną obecność oraz za głos w dyskusji nad przyszłością ROD Przemysłówki w 2017 roku. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne Zebranie będzie liczniejsze......


14.03.2017

Kolejne posiedzenie Zarządu ROD Przemysłówka..
W dniu 13.03.2017 na posiedzeniu Zarządu ROD Przemysłówki prezes powołał Komisję Inwentaryzacyjną
w składzie:
Donaj Florian - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Łączkowski - gospodarz ogrodu
Robert Ratajczyk - sekretarz Zarządu
Komisja Inwentaryzacyjna dokona w dniu 25.03.2017 inwentaryzacji działki nr 78. Komisja zakończy swoje prace protokołem, który zostanie przekazany do Zarządu w dniu 25.03.2017. Jednocześnie przypominamy, że wyłożenie dokumentów przygotowanych przez Zarząd na Walne Zebranie odbędzie się dnia 25.03.2017 w godz. od 13.00 do 16.00 w biurze zarządu. Zapraszamy zainteresowanych działkowiczów.


05.03.2017

Zmiany w składzie Zarządu ROD Przemysłówka !!
Z dniem 25.02.2017 pani vice prezes ogrodu Wanda Skowrońska złożyła pisemną rezygnację z pełnionej funkcji vice prezesa oraz członka Zarządu zachowując jednocześnie prawa członka PZD ROD Przemysłówki. Pani Wandzie dziękujemy za wszystkie lata społecznej pracy na rzecz ROD Przemysłówki, życząc jej miłych i spokojnych chwil w gronie działkowców naszego ogrodu. Natomiast do grona członków Zarządu dołączył pan Ratajczyk Robert. Pełny skład Zarządu podajemy w zakładce "Zarząd"
Witamy pana Roberta w Zarządzie i liczymy na jego aktywny udział w mozolnej pracy na rzecz naszego ogrodu.


11.02.2017

Przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego...
Zarząd ROD Przemysłówka proponuje, aby Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD ROD Przemysłówki w Pile 
odbyło się dnia 07.04.2017 w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 33 o godzinie:
16.00 - I termin
16,30 - II termin
Wyłożenie dokumentów przygotowanych przez Zarząd na Walne Zebranie odbędzie się dnia 25.03.2017 w godz. 
od 13.00 do 16.00 w biurze zarządu. Zapraszamy zainteresowanych działkowiczów.
W dniu 08.02.2017 Komisja Rewizyjna ROD Przemysłówki dokonała kontroli finansowej za rok 2016 oraz sprawdziła działalność Zarządu w roku ubiegłym. Ocena Komisji Rewizyjnej była pozytywna, wobec powyższego Komisja Rewizyjna rekomenduje przyjęcie sprawozdań Komisji oraz Zarządu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.


28.01.2017

Porady prawne dla działkowców....
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile informuje, że od dnia 1 lutego 2017 r. w każdy poniedziałek i środę 
w biurze OZ PZD przy ul. 11-listopada 3, w godz. 11.00 - 14.00 będzie udzielał porad w zakresie interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców i itp. 
Porad udzielać będą:
- w poniedziałki  Andrzej Kierzkowski
- w środy Marian Ostaszewski
Zapytania można kierować osobiście lub telefonicznie pod nr 67 212 51 64


16.01.2017

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. 
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. 
Wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
 - 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.


29.09.2016

Ogłoszenie !!
Jak nas poinformował st. insp. Dariusz Skrzypczak z pilskiej Straży Miejskiej do dyspozycji działkowiczów jest dostępny całodobowy, bezpłatny numer telefonu 986, pod który można zgłaszać wszystkie sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i ładem na działkach oraz w ich otoczeniu (np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju innym działkowiczów, palenie lub wyrzucanie poza teren ogrodu odpadów zielonych i inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji). Im szybciej działkowicze zadzwonią do SM, tym szybciej będzie ona mogła podjąć interwencję.


04.04.2016

Prezydium Krajowej Rady PZD  postanawia:
§ 1
W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawiska budownictwa ponadnormatywnego na terenie działek w ROD zobowiązać zarządy ROD do podejmowania działań polegających na:
 • Szerokim informowaniu działkowców o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących altan ogrodowych oraz konsekwencjach ich nie przestrzegania: na walnych zebraniach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogrodowych, zamieszczanie na stronach internetowych ROD, podczas załatwiania formalności związanych z nabyciem lub przeniesieniem prawa do działki w ROD.
 • Wyposażeniu każdego nowego działkowca w bezpłatny regulamin ROD.
 • Systematycznym przeglądzie zagospodarowania działek w ROD. Zarząd ROD powinien powołać komisję dokonującą przeglądu działek. Wyniki przeglądu w formie protokołu komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu ROD, który podejmuje decyzje w stosunku do działkowców naruszających obowiązujące przepisy prawne.
 • Egzekwowaniu od działkowców pisemnych wniosków o zamiarze budowy, rozbudowy czy nadbudowy altany.
 • Zobowiązaniu działkowców, wobec których istnieje podejrzenie posiadania ponadnormatywnej altany do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z obowiązującymi przepisami.
 • Systematycznym monitorowaniu prac na terenie ROD związanych z budową, rozbudową czy nadbudową altan.
 • Podejmowaniu decyzji o wstrzymaniu budowy, rozbudowy czy nadbudowy altany w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia, że przebiega z naruszeniem obowiązujących przepisów.
§ 2
W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do:
 • Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD. Ten obowiązek wynika z art. 13 ustawy o ROD.
 • W przypadku braku działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zarząd ROD winien złożyć zażalenie na jego bezczynność do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli ten nie podejmie działań - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.
 • W przypadku potwierdzenia przez nadzór budowlany naruszenia prawa – zarząd ROD dokona wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ROD.
 • Po wygaśnięciu prawa do działki z dniem upływu wypowiedzenia zarząd ROD wzywa na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) byłego działkowca do wydania w określonym terminie działki wolnej od naruszeń prawa.
 • W przypadku nie wydania działki, wystąpienie do sądu powszechnego z pozwem o wydanie działki wolnej od naruszeń prawa. 
 • Zawiadomienie właściwego urzędu gminy, który winien obciążyć właściciela altany podatkiem wynikającym z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych , gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku położone na terenie ROD budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan.
§ 3
W przypadku stwierdzenia zaistnienia próby przeniesienia prawa do działki na której posadowiona jest ponadnormatywna altana, zarząd ROD informuje osobę składającą wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki o stwierdzonej na tej działce samowoli budowlanej oraz nie przysługiwaniu wynagrodzenia za ponadwymiarową altanę (art. 42 ust. 1 ustawy o ROD).
W przypadku zaistnienia takiego stanu faktycznego, zarząd ROD może zatwierdzić umowę przeniesienia prawa do działki wówczas, jeśli osoba zainteresowana złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do doprowadzenia ponadnormatywnej altany działkowej do rozmiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakreślonym terminie pod groźbą wypowiedzenia umowy.
§ 4
W celu przeciwdziałania zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD zarządy ROD zobowiązane są do podejmowania następujących działań:
 • Szerokiego informowania działkowców o zakazie zamieszkiwania w altanach działkowych oraz o sankcjach, jakie ustawa o ROD i statut PZD przewiduje w wyniku nie przestrzegania tego zakazu: na walnych zebraniach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogrodowych, zamieszczanie na stronach internetowych ROD, podczas załatwiania formalności związanych z nabyciem lub przeniesieniem prawa do działki w ROD.
 • Nieodpłatne wyposażenie każdego działkowca w regulamin ROD.
 • Systematycznego przeglądu działek w ogrodzie w pod kątem zamieszkiwania w altanach.
 • W wypadku stwierdzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby posiadającej prawo do działki, wdrożenie procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zgodnie z art. 36 ustawy o ROD.
 • W wypadku stwierdzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby bezdomnej – występowanie do straży miejskiej, policji w celu podjęcia działań, które zapewnią przeniesienie osób przebywających na działkach do zorganizowanych przez miasto/gminę ośrodków pomocy społecznej.
 • Współpraca z samorządami terytorialnymi w celu pomocy w problemach mieszkaniowych osób zamieszkujących na terenie działek.
 • Stała współpraca ze strażą miejską, policją, ośrodkami pomocy społecznej w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym bytującym w altanach działkowych w okresie jesienno-zimowym.
 • Przekazywania informacji o bytowaniu w altanach na terenie ROD bezdomnych do ośrodków pomocy społecznej lub innych jednostek powołanych w celu przeciwdziałania bezdomności.
§ 5
Zarząd ROD zobowiązany jest do pozbawienia członkostwa w PZD tych członków zwyczajnych, którzy posiadają ponadnormatywne altany, a także zamieszkujących na terenie ROD. Takie osoby należy pozbawić możliwości uczestniczenia w zarządzaniu ROD, a więc brania udziału w walnym zebraniu.
§ 6
Osoby rażąco naruszające prawo poprzez posiadanie na działce ponadnormatywnej altany lub zamieszkujące na terenie ROD jako członkowie zwyczajni PZD nie mogą być wybierane w skład żadnego organu Związku, ani na żadną wybieralną funkcję, np. na przewodniczącego walnego zebrania.
§ 7
Okręgowe zarządy zobowiązane są do:
 • Informowania działkowców o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących altan ogrodowych oraz zamieszkiwania na terenie ROD oraz konsekwencjach ich nie przestrzegania na szkoleniach dla nowych działkowców oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej okręgu.
 • Informowania na posiedzeniach okręgowych zarządów, naradach z aktywem ogrodowym o wewnątrzzwiązkowych uregulowaniach dotyczących przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu na terenie ROD.
 • Stałego zamieszczania na stronie internetowej okręgu materiałów publicystycznych dotyczących przeciwdziałaniu ponadnormatywnemu budownictwu oraz zamieszkiwaniu na terenie ROD.
 • Udzielenia zarządom ROD, w których istnieje problem ponadnormatywnych altan oraz zamieszkiwania wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa w ROD.
 • Koordynowania i monitorowania działań zarządów ROD.
 • Egzekwowania od zarządów ROD wykonania niezbędnych czynności.
 • Kontrolowania podjętych działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie problemu budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania w ROD.
§ 8
Okręgowe zarządy przejmą od zarządów ROD prowadzenie postępowania administracyjnego lub sądowego w każdej sytuacji, w której zarząd ROD nie będzie mógł podołać wymogom takiego postępowania. Dotyczy to również sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w procesie egzekwowania przestrzegania przepisów prawnych dotyczących budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie ROD.
§ 9
W szczególnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w procesie egzekwowania przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego od działkowców na terenie ROD okręgowe zarządy powinny przeprowadzać przeglądy zagospodarowania działek pod kątem zgodności altan z obowiązującymi przepisami, zgłaszać ponadnormatywne budowle do nadzoru budowlanego, a także wypowiadać umowy dzierżawy działkowej i pozbawiać członkostwa w PZD.
 §10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


22.02.2016

Opłata energetyczna w świetle nowych przepisów:
Uchwała 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach podaje sposób obliczania opłaty za energię elektryczną w PZD:
1. Sumę do zapłaty wynikającą z faktury dzieli się na ilość zużytych kWh. Uzyskany wynik stanowi koszt 1 kWh
Np. suma faktury 2000 zł, ilość zużytych kWh to 2500, więc 2000 zł : 2500 kWh = 0,80 zł / 1 kWh
WAŻNE: walne zebranie jak i zarząd ogrodu nie mogą ustalić innej ceny za 1KWh, gdyż nie są sprzedawcami energii elektrycznej.
2. Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstałych w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD. Opłata wnoszona jest przez działkowców, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.
Wysokość ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego o tzw. ubytkach energii elektrycznej między licznikiem głównym a podlicznikami, uwzględniając nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.
3. Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie do zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii energetycznej.
4.Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólno-ogrodową oraz koszty energii zużytej i strat powstających w trakcie przesyłu po ogrodzie na potrzeby ogólno-ogrodowe (np. oświetlenie i ogrzanie biura zarządu, energia zużyta podczas eksploatacji narzędzi ogrodowych itp.) pokrywane są z opłaty ogrodowej a nie jak dotychczas z opłaty energetycznej.


17.02.2016

Zakres obowiązków gospodarza ogrodu w ROD im: Przemysłówka w Pile.
Zgodnie z Regulaminem ROD par.15 ust. 2 sprawy gospodarcze zapewniają funkcjonowanie ROD i infrastruktury ogrodowej
i należą do gospodarza ogrodu. Do zadań Gospodarza należy między innymi:
1. Dbanie o porządek i utrzymanie wspólnych części ogrodu.
2. Konserwacja elementów części ogrodu.
3. Otwieranie bram wjazdowych od 01. kwietnia do 30 listopada
4. Pilnowanie harmonogramu wywozu nieczystości z terenu ogrodu
5. Obsługa i konserwacja sprzętu ogrodowego
6. Dokonuje wypożyczenia sprzętu, ewidencjonując go w rejestrze.
7. Na bieżąco usuwa stwierdzone drobne usterki w urządzeniach eksploatacyjnych Ogrodu tj. naprawa bram i furtek do ogrodu.
8. Załatwianie spraw bieżących działkowiczów
9. Prowadzenie zapisów na sezonowe usługi sprzętem ogrodowym tj. wycinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, koszenie trawników.
10. Wykonywanie w/w usług na zasadach określonych w regulaminie wypożyczania sprzętu ogrodowego w terminie uzgodnionym z działkowiczem.
11. Udzielanie informacji działkowiczom, a także zwracanie uwagi na ewentualne problemy.
12. Bierze udział w zebraniach Zarządu Ogrodu.
13. Prowadzi magazyn ROD

14. Wykonuje inne prace niezbędne dla potrzeb ogrodu uchwalone przez Walne Zebranie.
Ze względu na duży zakres obowiązków Gospodarza, Zarząd prosi działkowiczów, aby odpowiednio wcześne zgłaszać zapotrzebowania na usługi ogrodowe. Zakres usług świadczonych przez Gospodarza może być czasowo ograniczony ze względu na sytuacje losowe np. awarie sprzętu, stan pogody lub inne okoliczności. Gospodarz w okresie letnim jest obecny na terenie ogrodu w miarę swoich możliwości czasowych. W okresie jesienno-zimowym Gospodarz przede wszystkim dogląda ogród.


15.02.2016

Opłaty pobierane od działkowiczów w roku nabycia działki w świetle nowych przepisów:
1. Opłaty ogrodowe ustalone przez Walne Zebranie ROD, jeżeli poprzedni użytkownik w danym roku jej nie uiścił.
2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Zarząd ROD przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Statut § 147 ust 1 pkt 1 (dawniej opłata inwestycyjna)
Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
3. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD. Kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach. Statut § 147 ust 1 pkt 2 (dawniej wpisowe)
4. Składka członkowska - jeżeli nabywca zostaje członkiem Związku PZD.


14.02.2016

Coroczne opłaty pobierane od działkowców w świetle nowych przepisów:
1. Składka członkowska
2. Opłata ogrodowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, w tym :
- wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej , w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
- wydatki związane z zarządzaniem ROD (w tym partycypacja 0,07 na zarządzanie OZ i KR)
3. opłata za energie zużytą przez działkowców
4. opłata za śmieci powstałe na działce
Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD. Zawiadomienia zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. (Art. 34 ustawa o r.o.d.)06.01.2016

Altana ogrodowa - jaka powinna być? - informacja zamieszczona na stronie internetowej PZD
Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.
Tak więc nasza altanka może mięć konstrukcje drewnianą i murowaną.
Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej altanki jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na uniknięcie kłopotów z nadzorem Budowlanym.
Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2. oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3m.
Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z § 45 Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje zgłoszenie, a nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art.29 pkt. 1 ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).
Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej ?
W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od poziomu gruntu, niektóre wykonane przez działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w podstawie są zgodny z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza granice normy.
Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO 9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego poprzez budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. .
Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?
Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury § 7 mówiący, że wysokość budynku lub jego części, służąca do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu terenu.
Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?
Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa zgodnie z Regulaminem ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5m przy dachu dwu spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej wymienione definicje możemy uzyskać odpowiedź w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:
• dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o stopni
• dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o stopni


23.07.2014

UWAGA !!
Zainteresowanych działkowiczów, którzy dopytywali się o usługę wykopania nowej studni wodnej, informujemy:
- były mistrz wodociągów wykonujący w/w usługę ma swoją działkę w ROD "Pod Lipami"
- bramka nr 10;
- wejście od ulicy Paderewskiego.


12.04.2014

Uchwała nr 13/2012 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD Przemysłówka z 2012 roku
Zarząd ROD Przemysłówka przypomina .....Uchwałę nr 13/2012 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD Przemysłówka z 2012 roku w sprawie wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu ROD Przemysłówka. Wjazd na teren ogrodu możliwy będzie po wcześniejszym, dwudniowym zgłoszeniu tego faktu gospodarzowi ogrodu i wypełnieniu oświadczenia o likwidacji ewentualnych szkód wyrządzonych przez wjazd samochodu w ciągu 7 dni licząc oddnia wyrządzenia tych szkód. W razie nie wywiązania się z tego oświadczenia Zarząd ROD Przemysłówka zleci naprawę dróg na koszt działkowicza podpisującego oświadczenie. Masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3,5 T. Klucze do bram wjazdowych są do pobrania u gospodarza ogrodu. Powyższa Uchwała została przyjęta większością głosów - 16 głosów "za", 5 głosów "przeciw". 
Kreator www - przetestuj za darmo