OGŁOSZENIA: 


Bardzo prosimy Szanownych Gości naszej strony o zamieszczanie okazjonalnych wpisów w Księdze Gości !!

Informujemy !!!
Obowiązki Gospodarza Ogrodu ROD Przemysłówka wypełnia działkowicz - właściciel działki nr 76/1 
                                                                                                               - tel. kontaktowy 797 313 722

04.12.2018

Nasza galeria zdjęć..
Informujemy, że w naszej Galerii zdjęć opublikowaliścmy nowy album zdjęć z 40-lecia naszego ogrodu. Na długie zimowe wieczory polecamy czar wspomnień i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony


03.12.2018

Wybór nowego Zarządu ROD Przemysłówka..
W dniu 03 (piątek) kwietnia 2019 roku o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Działkowiczów ROD Przemysłówka zrzeszonych w PZD. Na tym zebraniu zostanie wybrany nowy Zarząd ROD Przemysłówki. 
Bardzo prosimy o zgłaszanie się kandydatów chętnych do pracy w nowym Zarządzie.


22.11.2018

Zarząd ROD Przemysłówka informuje ...
wszystkich działkowiczów o możliwości składania przez nich swoich propozycji do przygotowywanego planu zadań inwestycyjnych oraz remontowych na terenie ogrodu w roku 2019. Propozycje prosimy składać e-mailowo lub telefonicznie...
Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Zarząd


22.11.2018
Zarząd ROD Przemysłówka informuje..
Nowy Regulamin ROD będzie wydawany bezpłatnie tylko dla członków PZD naszego ogrodu.
Pozostali działkowicze, niebędącymi członkami PZD zgodnie z Uchwałą KR PZD nr 295/2018 z dnia 12.07.2018 
mogą otrzymać nowy egzemplarz Regulaminu ROD tylko odpłatnie..


08.11.2018

Apel PZD do Zarządów ROD i działkowców..
Okręgowy Zarząd PZD w Pile apeluje o godne uczczenie i udział w uroczystościach jubileuszowych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Historia i rozwój ogrodnictwa działkowego jest nierozerwalnie związana z rozwojem Państwa Polskiego. Prosimy o wywieszenie w ROD flag narodowych i związkowych 11 listopada br.


07.10.2018

MZK Piła zawiesza kursy autobusu nr 20...
Z dniem 1 października 2018 MZK Piła zawiesza na okres zimowy kursy autobusów linii 20 do działek przy ulicy Paderewskiego oraz wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusu linii nr 2. Szczegóły na rozkładach jazdy dostępnych w siedzibie MZK, 
w punktach sprzedaży biletów, na rozkładach przystankowych oraz w internetowym rozkładzie jazdy MZK.


17.09.2018

Pilski Budżet Obywatelski 2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn - za naszym pośrednictwem- prosi pilan o liczny udział i zagłosowanie na niżej podane projekty do Budżetu Obywatelskiego 2019:
projekty duże:
OST 03, OST 06, OJA 01, OKO 03, OKO 04
projekty małe:
MST 01, MJA 01, MJA 02
Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Piły w terminie do 13 października 2018 Jedna osoba może oddać maksymalnie 5 głosów na zadania osiedlowe i 5 głosów na zadania małe.


13.09.2018

PILSKA KARTA SENIORA !!
Od 1 września 2018 r. mieszkańcy Piły, którzy ukończyli 60 rok życia i są zameldowani w Pile mogą ubiegać się o Pilską Kartę Seniora.
Warunkiem uzyskania Karty Seniora jest posiadanie Karty Miejskiej MZK w Pile. Na odwrocie Karty Miejskiej zostanie umieszczone logo Pilskiej Karty Seniora.
Z tak oznakowaną kartą senior będzie miał dostęp do zakupu wielu produktów i usług po obniżonych cenach, Są to ulgi w cenach biletów do kina, muzeów, na basen, strzelnicę, na zakup okularów, aparatów słuchowych, sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego, artykułów wyposażania mieszkań, tapet, oklein, odzieży dla dorosłych i dla dzieci, sprzętu wędkarskiego, odzieży BHP. Ponad to senior może liczyć na ulgi w wielu pilskich restauracjach, kawiarniach i barach, w biurach podróży, hotelach oraz na ulgi w wielu usługach: rehabilitacyjnych, kosmetycznych, fryzjerskich, pielęgnacji ciała, fitness, ksero, związanych z naprawą samochodu, instalacji CO i gazu, a także ulgi w pobytach w sanatoriach oraz w szkole językowej i sesjach coachingowych i badaniach psychologicznych w zakresie prowadzenia pojazdów.


26.07.2018

Zaproszenie do udziału w biegu przełajowym..
Ruszyły już zapisy do IX Biegu Przełajowego im. Jerzego Adamskiego oraz do III Staszyce Nordic Walking. Zapisać się można do dnia 23.08.2018 na stronie internetowej www.gieldabiegowa.pl klikając zakładkę Giełda Biegowa a następnie Imprezy sportowe. Zapraszamy wszystkich biegaczy oraz kijkarzy na zawody sportowe w sobotę 25.08.2018 o godz. 11.00
Start i meta na ulicy Cichej obok boiska sportowego.


11.07.2018

W sobotę 28.07.2018 o godzinie 15.00 oficjalnie rozpoczniemy obchody jubileuszu 40-lecia 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego Przemysłówka !! Istniejemy już 40 LAT... 


27.06.2018

Pilski Budżet Obywatelski 2019
Informujemy wszystkich działkowiczów naszego ogrodu o rozpoczętej w dniu 26.06.2018 szóstej już edycji Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zgłaszania projektów, które zamieszczone zostały na stronie internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl


15.06.2018

UWAGA !!
Podajemy informację na temat DOPŁAT DO WYMIANY KOTŁÓW I PIECÓW. Wnioski dostępne będą od 22 czerwca br na stronie Urzędu Miasta. Prawidłowo wypełnione druki można składać od 26.06.2018 w biurze obsługi klienta lub w wydziale gospodarki komunalnej i mieszkaniowej UM. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców osiedla do skorzystania z tej okazji..


15.06.2018

Spotkanie Prezesów ROD miasta Piły z Prezydentem
11 czerwca 2018 r. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gwda” w Pile odbyło się spotkanie Prezesów Zarządów ROD miasta Piły z Prezydentem Miasta Piły oraz Dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej i Komendantem Straży Miejskiej w Pile. Spotkaniu przewodniczył Prezes Okręgu Pilskiego PZD.
Na spotkaniu poruszono miedzy innymi tematy czyszczenia rowów melioracyjnych, biegnących miedzy ogrodami przy ulicy Paderewskiego, zgłoszono problemy związane z dzikimi zwierzętami (sarny, bobry), których działalność powoduje szkody na działkach, wnioskowano o naprawę ul. Paderewskiego oraz wycięcie odrostów przy lipach znajdujących się przy tej ulicy. Poruszono również problem śmieci przy ul. Paderewskiego.Prezydent zobowiązał się udzielić pomocy w rozwiązaniu większości problemów.


01.06.2018

Ogłoszenie !!
Zarząd ROD Przemysłówka informuje, że najbliższa wywózka odpadów wielkogabarytowych organizowana przez PRGOK odbędzie się w terminie:
- 13.06.2018 z ulicy Szymanowskiego
- 15.06.2018 z ulicy Chopina
Szczegóły harmonogramu mobilnych zbiórek dostępny jest pod linkiem: www.prgok.pl/harmonogram
Prosimy działkowiczów o przestrzegania prawa i nie wystawianie odpadów wielkogabarytowych poza powyższym terminie.


05.05.2018

Festiwal kwiatów...
W dniu 12.05.2018 roku, w godzinach od 8.00 do 13.00 na terenie targowiska przy ul. Rynkowej w Pile odbędzie się Festiwal Kwiatów. W trakcie imprezy handlowcy przedstawią bogatą ofertę kwiatów ogrodowych i balkonowych, sadzonek drzew owocowych, krzewów ozdobnych oraz warzyw. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Piły i okolic do odwiedzenia targowiska w sobotę 12 maja.


05.05.2018

Wsparcie władz Miasta Piły dla pilskich działkowców...
Uchwałę w sprawie przyjęcia:
"Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetowych Gminy Piła na rozwój stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła"
przyjęli radni Rady Miasta Piły na ostatniej LII Sesji, która odbyła się 24 kwietnia br. Uchwalony Regulamin ma obowiązywać bezterminowo. Uchwała RM otwiera drogę Zarządom ROD o ubieganie się o dotację na planowane remonty i inwestycje na terenach ogrodów działkowych. Jest to kolejna forma pomocy miasta dla działkowców. Poprzednie dotyczyły uruchomionej niedawno linii autobusowej nr 20, czyszczenia rowów melioracyjnych czy też corocznej akcji wyrównywania dróg dojazdowych do naszych ogrodów. 


21.04.2018

Informacja..
Od 28 kwietnia na potrzeby pilskich działkowców zostaną uruchomione dwie linie. Pierwsza nr 20 będzie kursowała w dni powszednie z pl. Konstytucji do ul. Paderewskiego, zatrzymując się na przystankach pośrednich, tj. przy al. Piastów, ul. Wodnej, al. Niepodległości i ul. Koszalińskiej. Natomiast w weekendy i święta funkcjonowała będzie linia nr 2. Szczegóły na stronie Miasto Piła - czytaj tutaj.


03.04.2018

Informacja..
24 marca 2018 odbyło się posiedzenie Zarządu ROD Przemysłówki dotyczące sprawom bieżącym. Zebranie połączone było z wyłożeniem do wglądu publicznego dokumentów przygotowanych na Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podczas zebrania Zarząd podjął trzy uchwały w sprawie działek nr 19, 24 oraz w sprawie wyboru członka Kolegium Prezesów ROD powiatu pilskiego. 
Informujemy działkowiczów naszego ogrodu, że:
 •  wygasł stosunek prawny do działki nr 19 po zmarłym działkowiczu. Przez 6 m-cy do Zarządu nie wpłynął żaden wniosek o prawo do w/w działki. Prawo do działki nr 19 przechodzi na Zarząd ROD Przemysłówki w celu dalszego zagospodarowania działki. 
 • Natomiast materiały sprawozdawcze na Walne Zebranie Spawozdawcze członków PZD ROD Przemysłówki były wyłożone do wglądu działkowiczów naszego ogrodu od godz. 13.00 do 15.00 w biurze Zarządu ROD Przemysłówka. Pomimo wysłanych zaproszeń oraz zamieszczanych informacji na ten temat na naszej stronie internetowej, żaden działkowicz nie skorzystał z szansy zapoznania się z materiałami dotyczącymi finansów ogrodu, planu pracy Zarządu na 2018 rok czy sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2017 roku. Szkoda straconej szansy, bowiem cały Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej przez dwie godziny czekali na zainteresowanych działkowiczów....


28.03..2018

Wjazd na teren rodzinnego ogrodu działkowego.. (informacja ze strony internetowej OZ PZD) 
Problemy i konflikty wynikające z obowiązujących w PZD zasad wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ROD, wbrew pozorom nie dotyczą jedynie ogrodów o dużej powierzchni. Coraz więcej działkowców, nawet tych, którzy posiadają działki w mniejszych ogrodach lub działki znajdujące się stosunkowo niedaleko parkingu, domaga się umożliwienia im dojazdu do własnych działek samochodami. Kwestia ta bardzo często stanowi temat skarg kierowanych do organów PZD, a także jest niekiedy przedmiotem zażartej dyskusji na walnych zebraniach.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogólnie obowiązującą w Polskim Związku Działkowców zasadą jest zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodu. Wynika on wprost z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD. Niejako połączona z nim jest zasada zawarta w punkcie 7, która zabrania parkowania pojazdów na terenie ROD, poza wyznaczonymi w tym celu miejscami. Nie ma więc potrzeby podejmowania co roku przez walne zebrania uchwał w sprawie ustanowienia takich zakazów.

Zgodnie z § 68 pkt 6 i 7 Regulaminu ROD, walne zebranie może za to podjąć uchwałę zupełnie odmienną, tj. taką, która zezwala pojazdom mechanicznym na wjazd i parkowanie na terenie ROD. Powinna ona zostać podjęta w taki sam sposób jak wszystkie inne uchwały walnego zebrania. Nie ma więc mowy o wprowadzaniu możliwości wjazdu pojazdów przez zarząd ROD na podstawie np. ciągłych próśb działkowców, czy też w związku ze składanymi petycjami zawierającymi podpisy działkowców z danego ogrodu. Należy jednak pamiętać o tym, że niezbędne byłoby w takiej uchwale wyznaczenie ogólnych zasad, które będą regulować kwestie wjazdu i parkowania pojazdów mechanicznych na terenie ROD. Walne zebranie może więc wyznaczyć zakres i sposób poruszania się pojazdów po ogrodzie – dni i godziny swobodnego wjazdu, trasę, prędkość, a w przypadku chęci parkowania pojazdu na terenie ROD – konieczność wyposażenia działki w odpowiednie miejsce postojowe itp.

Pomimo istnienia ogólnego zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, Regulamin ROD przewiduje oczywiście wyjątki od tej zasady. Pierwszym z nich jest ten, który wynika z § 69, czyli możliwość wjazdu na teren ogrodu pojazdów, które dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Zasady wjazdu pojazdów w takich przypadkach powinien określić zarząd ROD, uwzględniając istniejącą w ogrodzie infrastrukturę drogową i jej stan. Może więc określić w szczególności trasy dojazdu, maksymalną masę pojazdu wraz z ładunkiem itp.

Drugim wyjątkiem od ogólnie istniejącej zasady zakazu wjazdu na teren ROD, jest § 70 Regulaminu ROD, mówiący o prawach osób niepełnosprawnych ruchowo. Pierwszy ustęp wskazanego powyżej paragrafu stanowi, że prawo wjazdu na teren ROD ma osoba niepełnosprawna ruchowo, a także pojazd dowożący tę osobę do działki. § 70 ust. 4 jako osobę niepełnosprawną ruchowo, w rozumieniu przedmiotowej regulacji, określa osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Z powyższego wynika więc, że uprawnienie dotyczące wjazdu na teren ROD przysługuje nie tylko osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 05-R (niepełnosprawność ruchowa), ale także osobom legitymującym się innym symbolem, które spełniają przesłankę jaką jest problem z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z § 70 ust. 2, osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo parkowania swojego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe. Dlatego też, jeżeli osoba niepełnosprawna ruchowo, która będzie dojeżdżać pojazdem mechanicznym do swojej działki, z powodu nieposiadania na niej odpowiedniego miejsca parkingowego, będzie parkować pojazd na terenie alejki lub w innym niedozwolonym miejscu, dopuści się naruszenia obowiązujących przepisów. Istotne jest także to, że pojazd mechaniczny dowożący osobę niepełnosprawną do działki, ma prawo wjazdu na teren ROD tylko wtedy, gdy rzeczywiście znajduje się w nim osoba niepełnosprawna. Członkowie rodziny takiej osoby nie mogą wykorzystywać posiadanego przez nią prawa, a co za tym idzie przyznanego jej klucza do bramy, i wjeżdżać na teren ogrodu także w każdym innym przypadku.
W § 70 ust. 3 uregulowano ciążący na zarządzie ROD obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo możliwości nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki. Oznacza to, że Zarząd ROD powinien na przykład pamiętać o tym, aby w każdym przypadku związanym ze zmianą kluczy do bram informować o tym fakcie osoby niepełnosprawne korzystające z prawa wjazdu na działkę, czy też w przypadku dłużej trwających remontów alejek i związanej z tym ich nieprzejezdności, zapewniać osobom niepełnosprawnym alternatywny dojazd do użytkowanych przez nie działek itp.

Omawiając kwestię wjazdu pojazdów mechanicznych na teren ogrodów działkowych, nie sposób nie wspomnieć o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności, które mogą przejściowo wpłynąć na ustalone w ogrodzie bądź wynikające wprost z przepisów Regulaminu ROD zasady wjazdu. Zarząd ROD bez wątpienia powinien dołożyć wszelkiej staranności, by ogrodowe alejki, którymi poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy, były przejezdne. Niestety, niekiedy występują sytuacje takie jak na przykład potężna nawałnica, gwałtowne roztopy, zalania bądź inne tego typu zdarzenia, które są ciężkie do przewidzenia. Mają one ogromny wpływ na stan alejek, które w zdecydowanej większości są wykonane ze żwiru bądź obsiane trawą i mogą powodować ich czasową nieprzejezdność. W takich sytuacjach zarząd ROD, mając na uwadze duże koszty naprawy alejek, których stan w związku z ruchem pojazdów mechanicznych mógłby ulec jeszcze większemu pogorszeniu, może wprowadzić tymczasowy całkowity zakaz wjazdu na teren ogrodu. Musi być on jednak krótkotrwały i uzasadniony.

Decydując się na dyskusję dotyczącą ewentualnego podjęcia przez walne zebranie uchwały umożliwiającej wjazd pojazdów mechanicznych na teren ROD, działkowcy powinni się nad tym poważnie zastanowić. Przede wszystkim istotne jest przeanalizowanie konsekwencji takiej decyzji, tj. zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na ogrodzie i poruszających się ciągami komunikacyjnymi pieszo, w tym w szczególności dzieci, pozbawienia spokojnego wypoczynku osób posiadających działki w pobliżu bram wjazdowych na teren ogrodu, a także prawdopodobieństwa znacznego wzrostu kosztów utrzymania infrastruktury drogowej w ROD w należytym stanie.25.03.2018

Informacja ..
Materiały sprawozdawcze na Walne Zebranie Spawozdawcze członków PZD ROD Przemysłówki były wyłożone do wglądu działkowiczów naszego ogrodu w dniu 24.03.2018 od godz. 13.00 do 15.00 w biurze Zarządu ROD Przemysłówka. Pomimo wysłanych zaproszeń oraz zamieszczanych informacji na ten temat na naszej stronie internetowej, żaden działkowicz nie skorzystał z szansy zapoznania się z materiałami dotyczącymi finansów ogrodu, planu pracy Zarządu na 2018 rok czy sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w 2017 roku. Szkoda straconej szansy, bowiem cały Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej przez dwie godziny czekali na zainteresowanych działkowiczów....


22.03.2018

Nowa linia autobusowa nr 20 ...
Rada Miasta Piły w najbliższy wtorek 27.03.2018 r, oficjalnie zatwierdzi utworzenie nowego przystanku autobusowego na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Paderewskiego. Na przełomie marca i kwietnia MZK Piła otrzyma 6 nowych autobusów Solaris i kwestią kilku dni będzie uruchomienie nowej linii autobusowej nr 20. Od poniedziałku do piątku na trasie z placu Konstytucji 3 Maja do ulicy Paderewskiego ma być wykonywanych sześć kursów dziennie. W soboty i niedziele do działek będzie można dojechać autobusami linii nr 2, której trasa zostanie na ten czas zmodyfikowana.


17.03.2018

Mamy nowy STATUT  PZD
Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmian Statutu PZD.
W ten sposób zaczyna obowiązywać nowy, zmieniony Statut PZD.
Dla naszych działkowiczów publikujemy link do tekstu nowego Statutu PZD


15.03.2018

Informacja ..
Materiały sprawozdawcze na Walne Zebranie Spawozdawcze członków PZD ROD Przemysłówki będą wyłożone do wglądu
w dniu 24.03.2018 od godz. 13.00 do 15.00 w biurze Zarządu ROD Przemysłówka. 
Zapraszamy zainteresowanych działkowiczów..


02.03.2018

Informacja..
Już ponad 12800 osób odwiedziło naszą stronę internetową. Dziękujemy Wszystkim za odwiedziny, za komentarze  pozytywne i przede wszystkim za te negatywne. Przyjmujemy każdą uwagę, która pomoże nam prowadzić stronę internetową w sposób jeszcze bardziej interesujący dla naszych działkowiczów. Staramy się zamieszczać informacje z życia ogrodu, miasta Piły i Zarządu Okręgowego PZD. Strona jest prowadzona jednoosobowo, więc wybór informacji zamieszczanych na stronie jak i częstotliwość wpisów ma charakter subiektywny. I ten charakter strony zostanie utrzymany, bo to jest coś co odróżnia naszą stronę od innych podobnych w treści stron internetowych. 
Pozdrawiamy Wszystkich i życzymy Wam miłego dnia..
Administrator strony internetowej ROD Przemysłówka


02.03.2018

Informacja..
Zarząd ROD Przemysłówka zachęca działkowiczów do wysyłania zapytań do Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego za pomocą specjalnie utworzonego dla mieszkańców miasta adresu e-mailowego: zapytaj@um.pila.pl
Jeżeli coś Was intryguje, denerwuje lub po prostu ciekawi zapytajcie o to prezydenta, który obiecuje odpowiedzieć osobiście na każde zapytanie. Ponad to najciekawsze odpowiedzi będą publikowane na stronie miasta www.pila.pl


28.02.2018

Informacja..
W dniu 24.02.2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu ROD Przemysłówka poświęcone organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego PZD członków ROD Przemysłówka. Podczas zebrania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił ocenę pracy Zarządu Ogrodu za rok 2017 przygotowaną przez Komisję Rewizyjną na Walne Zebranie, a Prezes Zarządu zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z prac Zarządu w 2017 roku oraz plan pracy na 2018 rok. Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą wyłożone do wglądu w dniu 24.03.2018 od godz. 13.00 do 15.00 w biurze Zarządu ROD Przemysłówka. Zapraszamy zainteresowanych działkowiczów..


26.02.2018

Informacja..
Zarząd ROD Przemysłówka  informuje, że do 05.03.2018 roku zostaną wysłane do działkowiczów naszego ogrodu 
zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze PZD, które odbędzie się w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Sikorskiego 33 w dniu 13.04.2018 (piątek) o godzinie:
• 16.00 – I termin
• 16.30 – II termin
Wzorem lat ubiegłych, do zaproszeń dołączony zostanie Regulamin Zebrania. Prosimy działkowiczów o zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zebrania oraz jego Regulaminem. Znajomość tych dokumentów ułatwi oraz pozwoli na sprawny przebieg zebrania. 
Informujemy, że materiały sprawozdawcze będą wyłożone do wglądu w dniu 24.03.2018 od godz. 13.00 do 15.00 w biurze Zarządu ROD Przemysłówka. Zapraszamy zainteresowanych działkowiczów..


24.02.2018

Ogrody Działkowe w Pile nagrodzone statuetką SYRIUSZA 2018
Nagrodę Prezydenta miasta Piły - Syriusza 2018 w kategorii „działalność na rzecz społeczności lokalnej” otrzymały 
Rodzinne Ogrody Działkowe Miasta Piły za 120-lecie istnienia. W uzasadnieniu kapituła konkursu podała, że pilskie ROD-y dbają szczególnie o środowisko naturalne i stanowią zielone płuca naszego miasta. Działalność  Ogrodów widoczna jest szczególnie w okresie wiosenno-letnim, kiedy działkowicze szczycą się swoimi, często ekologicznymi uprawami.
W tym roku do nagrody w tej kategorii nominowani byli również: KTM Husaria Piła oraz  Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek. Wszystkim nominowanym gratulujemy...
A my cieszymy się, że nasza działalność została zauważona i doceniona..
Okazjonalny film można zobaczyć pod linkiem: Syriusz dla ROD Piła


09.02.2018

Czy działkowcy będą płacić za pobór wody powierzchniowej i podziemnej ?
W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, która w znacznym stopniu zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania wodami. 

Wskazana wyżej ustawa uchyliła przepis art. 294 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska zwalniający rodzinne ogrody działkowe z opłat z tytułu poboru wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby nawadniania rodzinnych ogrodów działkowych.

Ustawa wprowadziła jednocześnie obowiązek uiszczania przez podmioty korzystające z wód (np. Rodzinne Ogrody Działkowe) opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych wykonywany w ramach usług wodnych, za które ustawodawca uznał m.in. pobór wód podziemnych i powierzchniowych w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę.

Wysokość opłaty za pobór wód będzie zależała od ilości pobranej wody, od tego czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, przeznaczenia wody, jej średniego niskiego przepływu z wielolecia. Wysokość opłaty za pobór wód będzie ustalało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (czyli powołana ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne państwowa osoba prawna, zwana dalej: Wodami Polskimi) w formie informacji o wysokości opłaty.

Korzystający z wód będzie zobowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód (osobno dla wód powierzchniowych; osobno dla wód podziemnych).

Na pobór wód podziemnych i powierzchniowych w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę podmiot korzystający z wód będzie zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne będą wydawać – w drodze decyzji administracyjnej - właściwe organy Wód Polskich (dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni) na podstawie operatu wodnoprawnego, a także innych dowodów, dokumentów i informacji na czas określony nie dłuższy jednak niż 20 lat. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego podlegać będzie opłacie.

Krajowa Rada PZD informuje, że za pobór wód bez pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem jego warunków ustawodawca przewidział wysokie sankcje w postaci tzw. opłaty podwyższonej. Z uwagi na to istotnym zadaniem dla ROD stanie się zweryfikowanie konieczności posiadania pozwolenia wodnoprawnego oraz wyposażenia ROD w zalegalizowane urządzenia pomiarowe.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD wyjaśnia, że dotychczas wydane ważne pozwolenia wodnoprawne zachowują moc obowiązującą po 01.01.2018 r.

Biorąc pod uwagę znaczenie wprowadzonych regulacji dla ROD i działkowców, Krajowa Rada PZD będzie na bieżąco monitorować interpretacje i wytyczne właściwych organów w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, mogące mieć znaczenie dla ustalenia zakresu obowiązków ROD w zakresie korzystania z wód i pozyskiwania zgód wodnoprawnych.
O wynikach działań Krajowej Rady PZD działkowcy i zarządy ROD będą na bieżąco informowani.


09.02.2018

Walne Zebrania Sprawozdawcze... ogólne informacje
Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.

Z zagadnieniami statutowymi, którymi musza zająć się członkowie PZD w ROD na walnym zebraniu sprawozdawczym, ściśle związane są także inne tematy dopełniające całość funkcjonowania ROD, które należy omówić i przedyskutować z obecnymi na walnym zebraniu członkami PZD:
Gospodarka odpadami.
Bezpieczeństwo w ROD.
Opłata za pobór wody.
Opłata za energię elektryczną.
Funkcjonowanie ROD.
Prace zarządu ROD.
Działalność komisji rewizyjnej ROD.
Sprawy indywidualne każdego ogrodu.

Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć członkom PZD o ich prawach:
Członek PZD jest zawiadamiany o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego. 
Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
Prawo do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi - zarząd ROD ma obowiązek udostępnić je do wglądu na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. 
O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
Prawo zabierania głosu we wszystkich sprawach jakie są przedstawiane na walnym zebraniu.
Prawo zgłaszania wniosków.
Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania.
Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.

Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.


17.01.2018

Pocztówki z zawiadomieniem na walne zebranie w ROD.. 
Krajowa PZD rozpoczęła już przygotowania do Walnych Zebrań PZD i jak co roku wydrukowała i przekazała do OZ PZD zawiadomienia na walne zebrania sprawozdawcze w ROD w formie kartki pocztowej. Od 17 stycznia 2018 r. zarządy ROD będą mogły odbierać z biur OZ PZD karty pocztowe z zawiadomieniem na walne zebranie w ilości odpowiedniej do liczby członków PZD w swoim ROD. Po ich wypełnieniu każdy ROD powiadomi swoich członków o terminie i porządku dziennym Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PZD.


17.01.2018

Uwaga !!
Urząd Miasta Piły realizując wnioski z zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zlokalizowanych w kompleksie ulic Paderewskiego i Koszalińskiej po konsultacji z Miejskim Zakładem Komunikacji w Pile przygotował zatoczkę autobusową, z miejscem do zawracania autobusów komunikacji miejskiej. Wraz z nadejściem nowego sezonu działkowego działkowcy nie posiadający własnych środków transportu chcący dojechać do własnych ogrodów i działek będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej.


10.12.2017

Porady prawne ...
W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.


21.11.2017

Uwaga !!
Komenda Powiatowa Policji w Pile informuje, że naszym dzielnicowym, który w swoim rejonie służbowym nr XIII obejmującym ROD "Przemysłówkę" jest:
st. sierż. Michał Szpener tel. 67 353 15 72, kom. 786-936-432 lub 997
e-mail: dzielnicowy@pila.policja.gov.pl
e-mail: rzecznik@pila.policja.gov.pl
Telefony komórkowe dzielnicowych dostępne są w czasie pełnionej służby. Po zakończeniu przekierowane zostają na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Numery alarmowe znajdują się w zakładce Bezpieczny ogród.


19.11.2017

Powiatowa Komenda Policji w Pile informuje...
Od roku działa Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa dla województwa wielkopolskiego. Mapa dostępna jest pod linkiem: Mapa Zagrożeń Pozwala ona każdemu mieszkańcowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Informacja naniesiona na Mapę zostanie zweryfikowana i wywoła ona odpowiednią reakcję policji. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. 


19.11.2017

Zarząd ROD Przemysłówka informuje...
Informowaliśmy wcześniej, że nie będzie zimowych wyłączeń energii elektrycznej na terenie ROD Przemysłówki. Jednak część naszego ogrodu od kilkunastu dni jest pozbawiona energii elektrycznej z powodu uszkodzonego kabla zasilającęgo elektryczne skrzynki przyaltanowe. Po okresie lokalizacji źródła awarii i zakupie nowego przewodu, od poniedziałku 20 listopada br. nastąpią prace związane z wymianą uszkodzonego odcinka kabla energetycznego. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli na zakończenie tego zadania jeszcze w tym roku. 


19.11.2017

UWAGA !!
Zarząd prosi wszystkich działkowiczów - którym ostatnio zmieniły się dane adresowe - o kontakt z Zarządem w celu dokonania uaktualnień swoich danych adresowych. Zgodnie z Regulaminem ROD; paragraf 98:
1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania.
2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu ROD związane z prawem do działki.
3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.


23.10.2017

Zarząd ROD "Przemysłówka" przypomina o:
- zachowaniu ostrożności przy stosowaniu piecyków elektrycznych.
Kiedy temperatury są coraz niższe, niektórzy działkowicze zaczynają dogrzewać altany elektrycznymi grzejnikami.
Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy stosowaniu farelek w pomieszczeniu zamkniętym. Nie należy przykrywać wlotów powietrza grzejnika. Pamiętajmy, że długotrwałe używanie elektrycznych piecyków grzewczych może doprowadzić do zwarć w instalacji elektrycznej, a w skrajnych przypadkach do pożaru altany. Zatem opuszczając działkę prosimy o sprawdzenie czy piecyki zostały wyłączone z pod napięcia. Jednocześnie informujemy, że Zarząd ROD Przemysłówka przychylił sie do postulatów działkowiczów i odstąpi od wyłączenia energii elektrycznej na terenie ogrodu w okresie zimowym.
- odpowiednim zabezpieczeniu działek (w szczególności altan) na zimę.
- nie blokowaniu dróg dojazdowych oraz bram wjazdowych.
- zakazie spalania odpadów.
O tym, że na działkach obowiązuje zakaz spalania liści, gałęzi i innych odpadów mówi Regulamin ROD.
Osoba, która spala odpady zielone w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł 
lub grzywną w wysokości 5000 zł. 
- zakazie wyrzucania odpadów poza teren ogrodu.


22.05.2017

Działkowcu, Policja Radzi..
Policja apeluje do działkowców:
- dokonujcie częstszych kontroli działek swoich i sąsiadów
- interesujcie się nieznanymi samochodami, które parkują w okolicy, zapisujcie ich numery rejestracyjne, uwagi przekazujcie Policji:
353 14 44 Komenda Powiatowa
997 lub 112 Komenda powiatowa
786 936 432 dzielnicowy ogrodu ROD Przemysłówka  st. sierż. Michał Szpener
Aby przeciwdziałać kradzieżom oraz pomóc w odszukaniu skradzionej lub zagubionej własności policja proponuje zapisanie istotnych cech przedmiotów pozostawionych na działce. 


28.04.2017

Przypominamy..
Na terenie ROD Przemysłówka jest całkowity zakaz oraz spalania odpadów.
Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a).
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł.
Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi:
"Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny".
Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać.


23.04.2017

Ogrodowy Regulamin „Wzorowa Działka” ROD Przemysłówka w Pile
W konkursie udział mogą brać wszyscy działkowicze ogrodu ROD Przemysłówka w Pile.
1.Rozplanowanie i urządzenie działki (ocena ogólna irracjonalnie wykorzystanie terenu) 0 – 10 pkt
2. Estetyka działki ( ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia) 0 – 10 pkt
3. Trawnik i jego utrzymanie 0 – 10 pkt
4. Część ozdobna (bogaty dobór roślin ozdobnych) 0 – 10 pkt
5. Część wypoczynkowa i rekreacyjna 0 – 10 pkt
6. Część sadownicza ( różnorodność drzew i krzewów owocowych, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie i zdrowotność) 0 – 10 pkt
7. Cześć warzywnicza (różnorodność warzyw) 0 -10 pkt
8. Mała architektura (płotki, murki, pergole, oczka wodne) 0 – 10 pkt
9. Estetyka i stan techniczny altany zgodny z regulaminem ROD i wykorzystanie 0 – 10 pkt
10. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie 0 – 10 pkt
11. Ekologia na działce ( budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych 0 – 10 pkt
Łączna ilość punktów do uzyskania jest 110 pkt
**
Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją w uczestnictwie „Wzorowa Działka”. Działka, która była laureatem „Wzorowa Działka” może brać udział po 3 letniej karencji.
Do komisji przeglądu ‘Wzorowa Działka” wybiera się na walnym zebraniu sprawozdawczym 1 osobę z zarządu ROD i 2 osoby z obecnych działkowiczów na zebraniu. Wyróżniamy 6 działek, z czego 3 działki pucharem + upominki i 3 działki dyplomem + upominki


16.01.2017

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. 
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. 
Wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
 - 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.


29.09.2016

Ogłoszenie !!
Jak nas poinformował st. insp. Dariusz Skrzypczak z pilskiej Straży Miejskiej do dyspozycji działkowiczów jest dostępny całodobowy, bezpłatny numer telefonu 986, pod który można zgłaszać wszystkie sprawy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i ładem na działkach oraz w ich otoczeniu (np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju innym działkowiczów, palenie lub wyrzucanie poza teren ogrodu odpadów zielonych i inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji). Im szybciej działkowicze zadzwonią do SM, tym szybciej będzie ona mogła podjąć interwencję.


04.04.2016

Prezydium Krajowej Rady PZD  postanawia:
§ 1
W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawiska budownictwa ponadnormatywnego na terenie działek w ROD zobowiązać zarządy ROD do podejmowania działań polegających na:
 • Szerokim informowaniu działkowców o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących altan ogrodowych oraz konsekwencjach ich nie przestrzegania: na walnych zebraniach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogrodowych, zamieszczanie na stronach internetowych ROD, podczas załatwiania formalności związanych z nabyciem lub przeniesieniem prawa do działki w ROD.
 • Wyposażeniu każdego nowego działkowca w bezpłatny regulamin ROD.
 • Systematycznym przeglądzie zagospodarowania działek w ROD. Zarząd ROD powinien powołać komisję dokonującą przeglądu działek. Wyniki przeglądu w formie protokołu komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu ROD, który podejmuje decyzje w stosunku do działkowców naruszających obowiązujące przepisy prawne.
 • Egzekwowaniu od działkowców pisemnych wniosków o zamiarze budowy, rozbudowy czy nadbudowy altany.
 • Zobowiązaniu działkowców, wobec których istnieje podejrzenie posiadania ponadnormatywnej altany do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z obowiązującymi przepisami.
 • Systematycznym monitorowaniu prac na terenie ROD związanych z budową, rozbudową czy nadbudową altan.
 • Podejmowaniu decyzji o wstrzymaniu budowy, rozbudowy czy nadbudowy altany w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia, że przebiega z naruszeniem obowiązujących przepisów.
§ 2
W przypadku istnienia ponadnormatywnej altany na terenie działki zarząd ROD zobowiązany jest do:
 • Bezwzględnego zgłoszenia do nadzoru budowlanego każdej ponadnormatywnej altany w ROD. Ten obowiązek wynika z art. 13 ustawy o ROD.
 • W przypadku braku działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zarząd ROD winien złożyć zażalenie na jego bezczynność do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli ten nie podejmie działań - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu.
 • W przypadku potwierdzenia przez nadzór budowlany naruszenia prawa – zarząd ROD dokona wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o ROD.
 • Po wygaśnięciu prawa do działki z dniem upływu wypowiedzenia zarząd ROD wzywa na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) byłego działkowca do wydania w określonym terminie działki wolnej od naruszeń prawa.
 • W przypadku nie wydania działki, wystąpienie do sądu powszechnego z pozwem o wydanie działki wolnej od naruszeń prawa. 
 • Zawiadomienie właściwego urzędu gminy, który winien obciążyć właściciela altany podatkiem wynikającym z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych , gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku położone na terenie ROD budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan.
§ 3
W przypadku stwierdzenia zaistnienia próby przeniesienia prawa do działki na której posadowiona jest ponadnormatywna altana, zarząd ROD informuje osobę składającą wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki o stwierdzonej na tej działce samowoli budowlanej oraz nie przysługiwaniu wynagrodzenia za ponadwymiarową altanę (art. 42 ust. 1 ustawy o ROD).
W przypadku zaistnienia takiego stanu faktycznego, zarząd ROD może zatwierdzić umowę przeniesienia prawa do działki wówczas, jeśli osoba zainteresowana złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do doprowadzenia ponadnormatywnej altany działkowej do rozmiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakreślonym terminie pod groźbą wypowiedzenia umowy.
§ 4
W celu przeciwdziałania zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD zarządy ROD zobowiązane są do podejmowania następujących działań:
 • Szerokiego informowania działkowców o zakazie zamieszkiwania w altanach działkowych oraz o sankcjach, jakie ustawa o ROD i statut PZD przewiduje w wyniku nie przestrzegania tego zakazu: na walnych zebraniach, poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogrodowych, zamieszczanie na stronach internetowych ROD, podczas załatwiania formalności związanych z nabyciem lub przeniesieniem prawa do działki w ROD.
 • Nieodpłatne wyposażenie każdego działkowca w regulamin ROD.
 • Systematycznego przeglądu działek w ogrodzie w pod kątem zamieszkiwania w altanach.
 • W wypadku stwierdzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby posiadającej prawo do działki, wdrożenie procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zgodnie z art. 36 ustawy o ROD.
 • W wypadku stwierdzenia zamieszkiwania w altanie działkowej osoby bezdomnej – występowanie do straży miejskiej, policji w celu podjęcia działań, które zapewnią przeniesienie osób przebywających na działkach do zorganizowanych przez miasto/gminę ośrodków pomocy społecznej.
 • Współpraca z samorządami terytorialnymi w celu pomocy w problemach mieszkaniowych osób zamieszkujących na terenie działek.
 • Stała współpraca ze strażą miejską, policją, ośrodkami pomocy społecznej w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym bytującym w altanach działkowych w okresie jesienno-zimowym.
 • Przekazywania informacji o bytowaniu w altanach na terenie ROD bezdomnych do ośrodków pomocy społecznej lub innych jednostek powołanych w celu przeciwdziałania bezdomności.
§ 5
Zarząd ROD zobowiązany jest do pozbawienia członkostwa w PZD tych członków zwyczajnych, którzy posiadają ponadnormatywne altany, a także zamieszkujących na terenie ROD. Takie osoby należy pozbawić możliwości uczestniczenia w zarządzaniu ROD, a więc brania udziału w walnym zebraniu.
§ 6
Osoby rażąco naruszające prawo poprzez posiadanie na działce ponadnormatywnej altany lub zamieszkujące na terenie ROD jako członkowie zwyczajni PZD nie mogą być wybierane w skład żadnego organu Związku, ani na żadną wybieralną funkcję, np. na przewodniczącego walnego zebrania.
§ 7
Okręgowe zarządy zobowiązane są do:
 • Informowania działkowców o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących altan ogrodowych oraz zamieszkiwania na terenie ROD oraz konsekwencjach ich nie przestrzegania na szkoleniach dla nowych działkowców oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej okręgu.
 • Informowania na posiedzeniach okręgowych zarządów, naradach z aktywem ogrodowym o wewnątrzzwiązkowych uregulowaniach dotyczących przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu na terenie ROD.
 • Stałego zamieszczania na stronie internetowej okręgu materiałów publicystycznych dotyczących przeciwdziałaniu ponadnormatywnemu budownictwu oraz zamieszkiwaniu na terenie ROD.
 • Udzielenia zarządom ROD, w których istnieje problem ponadnormatywnych altan oraz zamieszkiwania wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa w ROD.
 • Koordynowania i monitorowania działań zarządów ROD.
 • Egzekwowania od zarządów ROD wykonania niezbędnych czynności.
 • Kontrolowania podjętych działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie problemu budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania w ROD.
§ 8
Okręgowe zarządy przejmą od zarządów ROD prowadzenie postępowania administracyjnego lub sądowego w każdej sytuacji, w której zarząd ROD nie będzie mógł podołać wymogom takiego postępowania. Dotyczy to również sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w procesie egzekwowania przestrzegania przepisów prawnych dotyczących budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie ROD.
§ 9
W szczególnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia w procesie egzekwowania przestrzegania przepisów prawnych dotyczących zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego od działkowców na terenie ROD okręgowe zarządy powinny przeprowadzać przeglądy zagospodarowania działek pod kątem zgodności altan z obowiązującymi przepisami, zgłaszać ponadnormatywne budowle do nadzoru budowlanego, a także wypowiadać umowy dzierżawy działkowej i pozbawiać członkostwa w PZD.
 §10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


22.02.2016

Opłata energetyczna w świetle nowych przepisów:
Uchwała 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach podaje sposób obliczania opłaty za energię elektryczną w PZD:
1. Sumę do zapłaty wynikającą z faktury dzieli się na ilość zużytych kWh. Uzyskany wynik stanowi koszt 1 kWh
Np. suma faktury 2000 zł, ilość zużytych kWh to 2500, więc 2000 zł : 2500 kWh = 0,80 zł / 1 kWh
WAŻNE: walne zebranie jak i zarząd ogrodu nie mogą ustalić innej ceny za 1KWh, gdyż nie są sprzedawcami energii elektrycznej.
2. Opłata energetyczna jest to corocznie uchwalana przez Walne zebranie członków ROD, na uzasadniony wniosek Zarządu ROD, opłata przeznaczona na pokrycie strat powstałych w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD. Opłata wnoszona jest przez działkowców, których działki są podłączone do sieci ogrodowej.
Wysokość ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego o tzw. ubytkach energii elektrycznej między licznikiem głównym a podlicznikami, uwzględniając nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.
3. Opłata energetyczna nie może być wyliczana proporcjonalnie do zużycia 1 kWh oraz wliczana do ceny za 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę energii energetycznej.
4.Koszty konserwacji i nadzoru nad siecią ogólno-ogrodową oraz koszty energii zużytej i strat powstających w trakcie przesyłu po ogrodzie na potrzeby ogólno-ogrodowe (np. oświetlenie i ogrzanie biura zarządu, energia zużyta podczas eksploatacji narzędzi ogrodowych itp.) pokrywane są z opłaty ogrodowej a nie jak dotychczas z opłaty energetycznej.


17.02.2016

Zakres obowiązków gospodarza ogrodu w ROD im: Przemysłówka w Pile.
Zgodnie z Regulaminem ROD par.15 ust. 2 sprawy gospodarcze zapewniają funkcjonowanie ROD i infrastruktury ogrodowej
i należą do gospodarza ogrodu. Do zadań Gospodarza należy między innymi:
1. Dbanie o porządek i utrzymanie wspólnych części ogrodu.
2. Konserwacja elementów części ogrodu.
3. Otwieranie bram wjazdowych od 01. kwietnia do 30 listopada
4. Pilnowanie harmonogramu wywozu nieczystości z terenu ogrodu
5. Obsługa i konserwacja sprzętu ogrodowego
6. Dokonuje wypożyczenia sprzętu, ewidencjonując go w rejestrze.
7. Na bieżąco usuwa stwierdzone drobne usterki w urządzeniach eksploatacyjnych Ogrodu tj. naprawa bram i furtek do ogrodu.
8. Załatwianie spraw bieżących działkowiczów
9. Prowadzenie zapisów na sezonowe usługi sprzętem ogrodowym tj. wycinanie gałęzi, przycinanie żywopłotów, koszenie trawników.
10. Wykonywanie w/w usług na zasadach określonych w regulaminie wypożyczania sprzętu ogrodowego w terminie uzgodnionym z działkowiczem.
11. Udzielanie informacji działkowiczom, a także zwracanie uwagi na ewentualne problemy.
12. Bierze udział w zebraniach Zarządu Ogrodu.
13. Prowadzi magazyn ROD

14. Wykonuje inne prace niezbędne dla potrzeb ogrodu uchwalone przez Walne Zebranie.
Ze względu na duży zakres obowiązków Gospodarza, Zarząd prosi działkowiczów, aby odpowiednio wcześne zgłaszać zapotrzebowania na usługi ogrodowe. Zakres usług świadczonych przez Gospodarza może być czasowo ograniczony ze względu na sytuacje losowe np. awarie sprzętu, stan pogody lub inne okoliczności. Gospodarz w okresie letnim jest obecny na terenie ogrodu w miarę swoich możliwości czasowych. W okresie jesienno-zimowym Gospodarz przede wszystkim dogląda ogród.


15.02.2016

Opłaty pobierane od działkowiczów w roku nabycia działki w świetle nowych przepisów:
1. Opłaty ogrodowe ustalone przez Walne Zebranie ROD, jeżeli poprzedni użytkownik w danym roku jej nie uiścił.
2. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Zarząd ROD przeznaczoną na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej. Kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD. Statut § 147 ust 1 pkt 1 (dawniej opłata inwestycyjna)
Z opłaty tej zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.
3. Opłata ogrodowa podwyższona o kwotę określoną przez Okręgowy Zarząd PZD przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem ROD. Kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w obowiązujących przepisach. Statut § 147 ust 1 pkt 2 (dawniej wpisowe)
4. Składka członkowska - jeżeli nabywca zostaje członkiem Związku PZD.


14.02.2016

Coroczne opłaty pobierane od działkowców w świetle nowych przepisów:
1. Składka członkowska
2. Opłata ogrodowa – na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, w tym :
- wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
- opłaty za dostawę energii elektrycznej , w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
- ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
- wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
- wydatki związane z zarządzaniem ROD (w tym partycypacja 0,07 na zarządzanie OZ i KR)
3. opłata za energie zużytą przez działkowców
4. opłata za śmieci powstałe na działce
Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD. Zawiadomienia zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. (Art. 34 ustawa o r.o.d.)06.01.2016

Altana ogrodowa - jaka powinna być? - informacja zamieszczona na stronie internetowej PZD
Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.
Tak więc nasza altanka może mięć konstrukcje drewnianą i murowaną.
Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej altanki jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na uniknięcie kłopotów z nadzorem Budowlanym.
Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2. oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3m.
Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z § 45 Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje zgłoszenie, a nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art.29 pkt. 1 ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).
Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej ?
W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od poziomu gruntu, niektóre wykonane przez działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w podstawie są zgodny z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza granice normy.
Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO 9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego poprzez budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. .
Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?
Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury § 7 mówiący, że wysokość budynku lub jego części, służąca do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu terenu.
Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?
Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa zgodnie z Regulaminem ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5m przy dachu dwu spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej wymienione definicje możemy uzyskać odpowiedź w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:
• dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o stopni
• dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o stopni


23.07.2014

UWAGA !!
Zainteresowanych działkowiczów, którzy dopytywali się o usługę wykopania nowej studni wodnej, informujemy:
- były mistrz wodociągów wykonujący w/w usługę ma swoją działkę w ROD "Pod Lipami"
- bramka nr 10;
- wejście od ulicy Paderewskiego.
Kreator www - przetestuj za darmo