Zarząd ROD "Przemysłówka" obowiązany jest podjąć odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na działkach, ich mienia oraz mienia Związku.
Wobec powyższego Zarząd informuje:
- dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Pile mającym w swoim rejonie służbowym nasz ogród
działkowy jest st. sierż. Michał Szpener tel. 67 353 15 72, kom. 786 936 432

- wykaz telefonów alarmowych:

Komendy Powiatowej Policji 
 • 997
 • 112
 • 67 353 15 60

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
 • 998
 • 112

Pogotowia Ratunkowego 
 • 999
 • 112

Straży Miejskiej                                           
 • 67 42 86
 • 67 986

Pogotowia drogowego 
 • 9637
 • 9631

Ponad to Zarząd ROD "Przemysłówka" przypomina o:
- zachowaniu ostrożności przy stosowaniu piecyków elektrycznych..
Kiedy temperatury są coraz niższe, niektórzy działkowicze zaczynają dogrzewać altany elektrycznymi grzejnikami.
Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi przy stosowaniu farelek w pomieszczeniu zamkniętym. Pod żadnym pozorem nie należy przykrywać wlotów powietrza grzejnika, należy go ustawić w bezpiecznym miejscu altany. Pamiętajmy, że długotrwałe
i ciągłe używanie elektrycznych piecyków grzewczych może doprowadzic do zwarć w instalacji elektrycznej ogrodu, a w skrajnych przypadkach do pożaru altany. Zatem opuszczając działkę prosimy o sprawdzenie czy piecyki zostały wyłączone z pod napięcia. Jeszcze raz prosimy o zachowanie ostrożności.
- odpowiednim zabezpieczeniu działek (w szczególności altan) na zimę.
- nie blokowaniu dróg dojazdowych oraz bram wjazdowych
- zakazie spalania odpadów
Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach.
O tym, że na działkach obowiązuje zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów jasno mówi Regulamin ROD. 
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 
500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast Art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.
- zakazie wyrzucania odpadów poza teren ogrodu 
Kreator www - przetestuj za darmo