HISTORIA

35 lat temu, w dniu 12 września 1978 roku decyzją Urzędu Miejskiego w Pile Nr Z.G.T.4-44/167/78 powstał Pracowniczy Ogród Działkowy, który przyjął nazwę "PRZEMYSŁÓWKA". Ogród powstał przy Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 2 w Poznaniu - oddział w Pile na terenie miasta Piły przy ulicy Fryderyka Chopina. Początkowo ogród liczył 67 działek.

W 1986 roku dołączył do nas Pracowniczy Ogród Działkowy "Zieleni Miejskiej" i od tego czasu liczba działek wzrosła do 96
o łącznej powierzchni 4,04 ha.
W następnych latach w wyniku łączenia działek ilość ta zmiejszyła się do 89 działek.

21 lipca 1983 roku Zakład Energetyczny Poznań wydał zgodę na podłączenie "Przemysłówki" do sieci energetycznej i w ten sposób rozpoczął się etap elektryfikacji naszego ogrodu. 2 lipca 1986 uzyskaliśmy zgodę Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Miasta Piły na budowe stacji transformatorowej i podłączenie jej do sieci.
W latach 1992 - 93 nastąpił rozkwit prac elektryfikacyjnych i energia elektryczna była sukcesywnie dostarczana do altan ogrodowych.

7 maja 1998 roku nasz ogród otrzymał Akt Notarialny i wpisany został w Księdze Wieczystej pod Nr 2603 otrzymując prawa użytkowania wieczystego przez Polski Związek Działkowców.

1 stycznia 2012 roku ROD Przemysłówka opublikował swoją stronę internetową o adresie: www.rod-przemyslowka.manifo.com
Była to pierwsza i jedyna strona internetowa Ogrodów Działkowych w pilskim rejonie OZ PZD.

Prezesi naszego ogrodu zmieniali się w poszczególnych latach:
  • 1978 - 1979
  • 1980 - 1987
  • 1988 - 1989
  • 1990 - 1998
  • 1999 roku
Kreator www - przetestuj za darmo