ROD "Przemysłówka" w Pile jest położony między ulicami Paderewskiego, Koszycką, Chopina oraz Szymanowskiego
(patrz mapka w zakładce Kontakt).

Na tym terenie jest umiejscowionych 91 działek, w tym 5  jest  wolnych o powierzchniach:

 • działka nr 41  o pow. 390 m2

 • działka nr 42 o pow. 312 m2

 • działka nr 60 o pow. 612 m2

 • działka nr 62 o pow. 398 m2

 • działka nr 78 o pow. 347 m2 

Bardzo zachęcamy Państwa do przyłączenia się do nas. 
Prosimy o kontakt z Zarządem ogrodu ROD "Przemysłówka"
 
Opłaty w ROD Przemysłówka w 2018 roku: 


 • Składka członkowska zgodnie 
z Uchwałą KR PZD NR3/XVII/2017 z dnia 15.12.2017   - 6zł

 • Opłata ogrodowa                                                       - 0,45 zł od m² powierzchni użytkowanej działki 

 • Opłata energetyczna                                                 - 10 zł

 • konserwacja bieżąca                                                 - 45 zł

 • utrzymanie porządku i czystości na terenie ROD      - 45 zł

 • podwyższona opłata ogrodowa dla działkowiczów, 
którzy nabyli działki w danym roku (dawne wpisowe)      - 150,00 zł 

 • inwestycyjne (działka zagospodarowana)                   - 400,00 zł

 • inwestycyjna (działka niezagospodarowana)               - 200,00 zł 

 • opłata za podłączenie się do linii energetycznej         - 400,00 zł 

 • koszt za list z upomnieniem                                       - w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego + 3,00 zł

 • opłata za energię elektryczną                                    - (prognoza + niedopłata za okres ubiegły) każdy działkowicz                                                                                                    indywidualnie wg. zużycia energii elektrycznej odczytanego z                                                                                                urządzenia pomiarowego przypisanego do danej działki + opłata                                                                                            abonamentowa w wysokości 6,00 zł za rok.
Kreator www - przetestuj za darmo